null Pastva na Jizerce

AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory

Pastva na Jizerce

3. 9. 2021

V osadě Jizerka se můžete potkat se stádečkem skotského náhorního skotu.

Záměrem je zde obnovit druhově pestré květnaté louky, které jsou již v dnešní době vlivem chybějícího tradičního lučního hospodaření značně degradované. V travním porostu převládá tráva smilka tuhá společně s několika málo dalšími druhy.

Stávající porosty je proto třeba omezit, narušit drn a uvolnit tak prostor pro druhy nové. Právě toho lze dosáhnout pastvou skotu, která opět podpoří některé další zajímavé rostliny jako je např.: prha arnika, všivec lesní, hořce, zvonky, jestřábníky atd. Takové druhově pestré kvetoucí louky jsou koneckonců v této oblasti také předmětem ochrany místní evropsky významné lokality Rašeliniště Jizerky.

Náhornímu skotu to na Jizerce navíc nesmírně sluší.

Autor fotografií: Martin Koláš.

Skotský náhorní skot detail. Autor fotografií: Martin Koláš.
Pastva na Jizerce. Autor fotografií: Martin Koláš.