null Seminář OP ŽP

AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko

6 října

Představení Operačního programu Životní prostředí 2021–2027

  • Datum pořádání akce: 6. 10. 2022
  • Místo: Kemp Sedmihorky, velká klubovna, Sedmihorky 72
  • Typ: seminář s exkurzí
  • Příloha: pozvánka

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko Vás srdečně zve na odborný seminář

Představení Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

termín konání: čtvrtek 6. října 2022

místo konání: Kemp Sedmihorky, velká klubovna, Sedmihorky 72

program:

8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 9:30 představení OP ŽP pro období 2021+ (Mgr. Šárka Mazánková)
9:30 – 10:00 příklady dobré praxe zeleň (Ing. Lenka Horáková, Ph.D.)
10:00 – 10:30 příklady dobré praxe voda (RNDr. Vojtěch Šťastný)
10:30 – 11:00 diskuse
11:00 – 11:30 občerstvení 
11:30 – 13:30 exkurze Sedmihorské mokřady (ukázka projektu OP ŽP 2014+ Revitalizace Sedmihorských mokřadů)

 

Vstup na seminář je zdarma. Parkování na místě. Kapacita sálu je omezená.

Přihlásit se lze na e-mailové adrese stanislav.budka@nature.cz, nejpozději do 30. 9. 2022. Kromě jména a příjmení prosíme, i o uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy.

Na exkurzi doporučujeme holínky nebo terénní obuv s návleky.


foto: Petra Stráníková