null Na vrchol Smrku pouze po červené!

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Na vrchol Smrku pouze po červené!

5. 12. 2022

„Andělské schody“ nejsou legální cestou na vrchol beskydského Smrku.

Kousek pod vrcholem Smrku, druhé nejvyšší hory v Beskydech, je vyhlídkové místo, na kterém Správa CHKO Beskydy nechala obnovit dřevěné zábradlí, které tam je od roku 2005. Společně s informační cedulí upozorňuje na to, že zkratka zvaná „andělské schody“ protíná jedno z nejcennějších míst beskydské přírody – přírodní rezervaci (PR) Smrk. Přitom se ve vyhlašovací dokumentaci této rezervace v rámci bližších ochranných podmínkek uvádí, že „Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (§ 44 odst. 2 a § 78 odst. 1 zákona) lze v rezervaci: a) vstupovat mimo cesty a vjíždět s motorovými vozidly …..“.  

Jelikož se řada návštěvníků orientuje podle map v mobilu, byla tato stezka ve spolupráci s mapy.cz zrušena, aby nenaváděla do míst, kam není vstup povolen.

Zatímco na počítači ji v mapách již nenajdete, v aplikaci na mobilních telefonech se změna projeví až po její aktualizaci.

Omezení vstupu v rámci maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace a památky), které tvoří pouze 2,5 % rozlohy CHKO Beskydy, není ojedinělé a má svoje důvody – co nejvíce zachovat klid a prostor pro unikátní přírodu a procesy. Jeho nerespektováním se turisté a návštěvníci hor vystavují nebezpečí udělení pokuty od stráže přírody za porušení zákona. To jim však nehrozí, pokud se budou pohybovat po značených turistických trasách. Vstup do PR Smrk tedy není zakázán, pouze omezen na červenou turistickou stezku, která protíná celou rezervaci.

Více informací o dalších omezeních v rámci CHKO Beskydy můžete najít zde 

Autoři fotografií: M. Konupka (obnovené zábradlí 2022), J. Műller (foto vyhlídky 2020)

Zábradlí na Smrku.
Výhled ze Smrku.