null Aktualita-zaby

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Žáby na tahu

20. 4. 2022

Každé jaro se tisíce obojživelníků snaží dostat ze svých zimovišť k rybníkům, kde se rozmnožují. V cestě jim však stojí silnice.

V některých místech, kde jim stojí v cestě silnice, může docházet k hromadnému úhynu migrujících jedinců pod koly aut. To pomáhá řešit instalace dočasných migračních zábran...
Jedná se o přibližně 30 cm vysoké pruhy hladké folie lemující silnici. Tyto zábrany obojživelníky před silnicí zastaví a usměrní je do připravených plastových nádob. V těch jsou následně bezpečně přeneseni přes kritický úsek. Nejpočetnějším migrujícím druhem v CHKO Jeseníky jsou ropuchy obecné a skokani hnědí (na fotce), vzácněji pak některé druhy čolků. Letošní jaro je velice chladné, což migrační tah zpozdilo.
Zábrany pro žáby.
Pochytané žáby.
Detail ropušáka.