null Dynamický vývoj řeky Moravy

AOPK ČR, RP Olomoucko

Dynamický vývoj řeky Moravy

3. 4. 2024

Aktuálně jsme na území CHKO Litovelské Pomoraví svědky jedinečného přírodního úkazu, kterým se může pyšnit jen málo oblastí našeho státu.

Během zimních povodňových vln došlo na řece Moravě pod Hynkovskou lávkou k protržení více jak deset metrů široké šíje meandru. Naposledy k tomuto jevu došlo v roce 2012 na nedalekém Kenickém meandru, kde se tehdy protrhla pouze dvoumetrová šíje.

Odříznutím vznikl nový ostrov obehnaný původním korytem, ze kterého se postupně vyvine slepé rameno. Z něj se následně zformuje mrtvé rameno, které se bude zazemňovat a nakonec zcela zanikne.

Za poskytnutí snímku meandru těsně před protržením děkujeme katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, která se výzkumu meandrů na řece Moravě dlouhodobě věnuje

Letecký pohled na řeku.
Okolí řeky
Letecký pohled na řeku.