null Uzamčení jeskyně Podkova

AOPK ČR, RP Olomoucko

Uzamčení jeskyně Podkova

12. 12. 2023

Letošní podzim a počátek zimy byl nadprůměrně teplý. O to větším překvapením byl náhlý příchod poctivé zimy s bohatou sněhovou nadílkou a výrazným poklesem teplot.

Pracovníci Správy CHKO proto vyrazili zavátou pěšinou do PR Třesín u Mladče, kde se kromě hojně navštěvované Mladečské jeskyně nachází také volně přístupná jeskyně Podkova. Ta představuje důležité zimoviště pro netopýry a vrápence.

Včetně vrápenců malých (Rhinolophus hipposideros) zde běžně přečkávají zimu i netopýři velcí (Myotis myotis) či netopýři černí (Barbastella barbastellus). Během tohoto období však spící zvířata potřebují naprostý klid a rušení ze strany návštěvníků by pro ně mohlo být fatální. Jedinou možností, jak zabránit jejich rušení a zároveň netopýrům umožnit případný výlet a vlet do jeskyně je instalování uzamykatelných mříží. Jeskyně bude opět zpřístupněna na jaře, kdy budou její aktuální nájemníci plně aktivní a přesídlí do letních kolonií.

Pohled na uzamčenou jeskyni.
Pohled na uzamčenou jeskyni.
Netopýr v jeskyni.
Instalace vrátek.