null Úklid Moravského krasu po třicáté

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Úklid Moravského krasu po třicáté

13. 4. 2022

Jubilejního ročníku úklidové akce se zúčastnilo několik stovek lidí.

Poslední dva roky probíhal Úklid Moravského krasu v podmínkách, které nedovolovaly tuto akci uspořádat tradiční formou. Až letos jsme mohli zorganizovat tuto akci tak, jak jsme byli po desítky let zvyklí. Zase se mohli bez omezení zúčastnit žáci základních a středních škol a i přes velmi nepříznivé počasí jich přišlo přes tři sta. Odměnou za vynaloženou námahu jim byla návštěva některé z veřejnosti přístupných jeskyní a drobné občerstvení v podobě vlastnoručně upečeného špekáčku na Skalním mlýně, kde také mohli zdarma navštívit Dům přírody Moravského krasu.

Kromě žáků a studentů a jejich pedagogického dozoru se akce zúčastnili speleologové, skauti, obce, pracovníci Správy CHKO Moravský kras a Stráž přírody (odhadem další sto osob). Vlastní úklidové práce už někteří zahájili před touto akcí (např. speleologové uklízeli Holštejnsko a Stránskou skálu) a další budou ještě pokračovat (např. Gymnázium Kpt. Jaroše z Brna uklízet lesy Moravského krasu u Brna 19. dubna). 

Celá tato velká akce by se nemohla uskutečnit bez ochoty, spolupráce a přispění celé řady lidí a organizací. V první řadě patří poděkování dětem, žákům a studentům za to, že s úklidem Moravského krasu tolik pomohli, bez tohoto velkého množství pilných rukou a dozoru dospělých by se vlastní úklid jen stěží uskutečnil. Dále patří poděkování firmě ICOM transport, a.s., která zajišťuje místní autobusovou dopravu, a která zdarma zajistila rozvoz účastníků na výchozí místa a dopravu zpět ze Skalního mlýny do Blanska, městu Blansku za poskytnutí kontejneru na vysbíraný odpad, Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny za přistavení nákladního auta a traktoru s vlečkou, aktivitě Ukliďme svět - Ukliďme Česko za poskytnutí pytlů, Správě jeskyní Moravského krasu za umožnění prohlídek jeskyní a Domu přírody Moravského krasu a volný vstup do expozice a spolupráci na organizaci a zajištění hladkého průběhu akce.

Je hezké vědět, kolika lidem na stavu Moravského krasu tolik záleží. Těšíme se na spolupráci a společné setkání v příštím roce.

Plnící se kontejner.
Skupina sběračů v akci.
Vysbíraného odpadu bylo opravdu hodně.
Opékání špekáčků.
Zasloužený odpočinek.