null Vývoj nově zatravněných ploch a travní směsi v CHKO Moravský kras

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Vývoj nově zatravněných ploch a travní směsi v CHKO Moravský kras

21. 3. 2024

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras a Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko ve spolupráci s firmou Agrostis Trávníky, s.r.o., Biologickým centrem Akademie věd ČR, Mendelovou univerzitou v Brně a Masarykovou univerzitou uspořádala dne 29.2. 2024 v Domě přírody Moravského krasu seminář „Vývoj nově zatravněných ploch a travní směsi v CHKO Moravský kras“.

Na semináři se zástupci zemědělců, ochránců přírody, místních samospráv, vědeckých pracovníků a dalších  seznámili s výstupy a výsledky čtyřleté odborné studie  „Monitoring nadzemní a půdní bioty travních porostů krasových plošin ve vybraných oblastech I. a II. zóny CHKO Moravský kras“, které  poskytly ucelený pohled na vývoj nově zatravněných ploch. Účastníci semináře se dozvěděli zajímavé informace o vývoji vegetace zatravněných ploch, o osidlování nově zatravněných ploch denními motýly, křísy a plošticemi, o vývoji půdní fauny, významu žížal, mravenců a dalších živočichů a vlivu zatravňování pro tvorbu půdní organické hmoty.  Důležité byly také  informace o vhodných travních směsích pro území CHKO Moravský kras. Zatravnění intenzivně obhospodařované orné půdy na krasových plošinách vedlo ke zlepšení kvality skapových vod, zabránění eroze do závrtů, ke zvýšení biodiverzity a zadržování vody v krajině. Správa CHKO Moravský kras děkuje všem účastníkům semináře za zajímavou a podnětnou diskuzi a zájem o tuto problematiku.

Účastníci semináře.

Seminář zatravnění, foto: Iva Frei

Účastníci semináře.

Přednáška, foto: Iva Frei

Účastníci semináře.

Účastníci semináře, foto: AOPK ČR