null Poptávka nájemce vodní plochy v PP Lom Janičův vrch na období 2024-2026

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Poptávka nájemce vodní plochy v PP Lom Janičův vrch na období 2024-2026

16. 10. 2023

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHOKO Pálava informuje o připravovaném záměru pronájmu (pachtu) pozemku v přírodní památce Lom Janičův vrch v Mikulově za účelem provozování přírodního koupaliště, regulace návštěvnosti této přírodní památky a tím eliminace rizik poškození přírodního prostředí, která z vysoké návštěvnosti této lokality vyplývají.

Pachtovní smlouva bude uzavřena na tři roky, tj. na roky 2024–2026, vždy na letní období mezi 15. 6. a 15. 9. Podmínky provozování přírodního koupaliště v přírodní památce Lom Janičův vrch jsou uvedeny v příloze a budou součástí pachtovní smlouvy.

Doba pro předběžný průzkum ceny pachtu je stanovena do 30. 11. 2023. Další informace vám poskytne Lenka Rabušicová na tel.: 951425018 nebo 725 320 580, případně na pracovišti Správy CHKO Pálava, Náměstí 32, Mikulov v úředních hodinách.

Příloha - podmínky provozování

článek o lomu z Mikulovského zpravodaje