null Záchrana kolonie jiřiček se podařila

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

Záchrana kolonie jiřiček se podařila

16. 9. 2020

Populace jiřičky obecné jsou často ohrožené shazováním hnízd. Po opravě omítky na památkově chráněném objektu v Havlíčkově Brodě pomohli pracovníci AOPK ČR s přípravou náhradních hnízd.

Památkově chráněný objekt v centru Havlíčkova Brodu je oblíbeným hnízdištěm jiřičky obecné. Na objektu však v letošním roce probíhala rozsáhlá oprava fasády. Práce byly po dobu hnízdění přerušené, v polovině září však musela být prázdná hnízda odstraněná. Nová hladká fasáda by jiřičkám neumožnila stavbu nových hnízd, proto městský úřad na návrh AOPK ČR požadoval zajistit na objektu odpovídající počet náhradních umělých hnízd. Problém však vznikl při jednání s orgány památkové péče - instalace běžně dostupných umělých hnízd s masivní podložkou se na omítce s ozdobnými štuky ukázala jako neprůchodná. Pracovníci regionálního pracoviště AOPK ČR tedy nabídli pomoc - ruční výrobu a instalaci hnízd. Nová hnízda budou umístěna na místě těch původních, a to tak, aby nenarušovala vzhled objektu. Tento způsob instalace byl orgány památkové péče akceptován. Hnízda byla vyrobena přímo na místě z materiálu, který by měl odolat i kavkám, které přirozená hnízda jiřiček na objektu v minulých letech často zničily. Výroba a instalace hnízd trvala jen několik hodin a nyní se již těšíme na jarní návrat jiřiček, které se mohou vrátit na své původní hnízdiště.  

Jiřička obecná nepatří mezi zvláště chráněné druhy, její populace zaznamenávají však na mnoha místech výrazný pokles právě v důsledku shazování hnízd. Pro jiřičky ve městech je také často problém nalézt vhodný zdroj bláta ke stavbě hnízd. Jde tedy o druh, který si rozhodně zaslouží naši podporu.

Autoři fotografií: Václav Hlaváč

Umělá hnízda byla vyrobena přímo na místě tak, aby nenarušila vzhled památkově chráněné budovy. Na snímku je hnízdo těsně po dokončení, ze spodní strany bude následně upraveno stejnou barvou jako okolní omítka.

Umělá hnízda byla vyrobena přímo na místě tak, aby nenarušila vzhled památkově chráněné budovy. Na snímku je hnízdo těsně po dokončení, ze spodní strany bude následně upraveno stejnou barvou jako okolní omítka.

Jiřičky využívají ke stavbě hnízd bláto, ve městech je zejména v suchých letech tento stavební materiál

Jiřičky využívají ke stavbě hnízd bláto, ve městech je zejména v suchých letech tento stavební materiál "nedostatkovým sortimentem".