Odebírat RSS

null Aktualizace Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2023

AOPK ČR, ústředí

Aktualizace Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2023

3. 8. 2022

Své připomínky můžete zasílat do 12. září.

Právě byla zahájena každoroční aktualizace Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO). 

Prosíme o zaslání případných námětů do 12. 9. 2022 na emailovou adresu jirina.hejdova@nature.cz. Jako předmět zprávy uveďte "Aktualizace NOO 2023". Dále uveďte, o který list NOO a o kterou položku se jedná a zdůvodněte nebo doložte relevantním podkladem, proč změnu navrhujete.

NOO platné pro letošní rok jsou ke stažení na adrese Ministerstva životního prostředí:

NOO ke stažení

Foto: Klára Čámská

Rybník se vzrostlými rákosy.