null Česká arachnologická společnost

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Česká arachnologická společnost
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 25. 11. 2010 Odbor monitoringu biodiverzity