Odebírat RSS

null Česká cena za architekturu v roce 2022

AOPK ČR, ústředí

Česká cena za architekturu v roce 2022

9. 11. 2022

Mimořádnou cenu, kterou AOPK ČR uděluje v soutěži Česká cena za architekturu, získal v roce 2022 „Lihovar s pěstitelskou pálenicí“.

Lihovar stojí nedaleko CHKO Český ráj. AOPK ČR ocenila zejména jednoduché hmotové řešení objektů, využití dřeva jako přírodního materiálu na fasádě a propojení objektu na zpracování ovoce, tedy typického místního produktu z Českého ráje, přímo s přilehlým sadem. Lihovar uprostřed jabloňových sadů je spojen s bydlením majitelů, takže jde o formu hospodaření sice v prostředí moderních staveb, ale s návazností na historický způsob obývání zemědělské krajiny. Do krajiny se také otevírají průhledy přímo z areálu pálenice. Autory jsou Jakub Červenka, Václav Šuba a Tereza Scheibová z kanceláře OBJEKTOR architekti.

Jak konstatoval František Pelc, ředitel AOPK ČR: „My ochranáři přírody máme rádi v podstatě dvě věci. Krásnou krajinu bez staveb a krajinu s krásnými stavbami. Architektonická kancelář OBJEKTOR architekti se trefila do toho druhého.“ Cenu AOPK ČR udělovala již pošesté, její součástí je vždy komentovaná exkurze pro vítěze. Tentokrát to bude do naší nejstarší CHKO – Českého ráje. 

Více na https://ceskacenazaarchitekturu.cz/rocniky/2022/lihovar-s-pestitelskou-palenici