Odebírat RSS

null Česká republika centrem ochrany přírody v Evropě

AOPK ČR, ústředí

Česká republika centrem ochrany přírody v Evropě

3. 10. 2022

Konal se tu totiž takzvaný Nature Directors‘ Meeting, tedy jednání vedoucích pracovníků EU v oblasti ochrany přírody. AOPK ČR ve spolupráci s MŽP pro ně organizovala exkurzi do CHKO České středohoří.

Účastníci se seznámili s metodami péče o národní přírodní rezervaci a evropsky významnou lokalitu Raná. Pro udržování zdejších stepních trávníků je důležitá pastva ovcí a koz a vyřezávání náletových dřevin. Součástí exkurze tak byla i ukázka práce ovčáckých psů a ochutnávka produktů od místních zemědělců.  


„Jsem rád, že jsme mohli ukázat, jak se o zdejší vzácnou přírodu staráme. Na péči o stepní lokality v Českém středohoří byl zaměřen i projekt financovaný z evropské programu LIFE, který v roce 2014 získal Cenu Natura 2000 za komunikaci s veřejností. Každý rok se tu například ve spolupráci s obcí Raná konají oblíbené Slavnosti stepí,“ konstatuje  Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR, Správy CHKO České středohoří. 


Vrch Raná je již desítky let využíván sportovními paraglidisty. Jejichž činnost tu přispívá k sešlapávání vegetace a udržují se tak vhodné podmínky pro život řady ohrožených druhů, jako je např. koniklec český nebo motýl okáč skalní. Žije tu i početná kolonie sysla obecného, na jeho exkrementy je vázán brouk lejnožrout. Pestrost rostliných druhů v CHKO České středohoří patří u nás k nejvyšším, je srovnatelná jen s územím CHKO Pálava nebo CHKO Bílé Karpaty. 


Setkání vedoucích pracovníků EU v ochraně přírody proběhlo v Praze ve dnech 28.– 30. září 2022 a konalo se v souvislosti s předsednictvím ČR Radě EU. Účastnilo se ho bezmála 100 zástupců členských zemí EU, zástupců Evropské komise – DG ENV, profesních sdružení a nevládních organizací.

foto: Květa Černohlávková