null Česká společnost ornitologická

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Česká společnost ornitologická
Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti společných témat ochrany přírody a krajiny, zejména praktická ochrana, výzkum, sledování a monitoring ptáků, propagace, osvěta a ekologická výchova veřejnosti 28. 10. 2013 Odbor zvláštní ochrany přírody a krajiny

Dodatek č. 1
Dodatek ke smlouvě o spolupráci 26. 8. 2021 Odbor zvláštní ochrany přírody a krajiny