null Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

ČSOP
Spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny a ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, vzájemná výměna zkušeností, informací, vydávaných publikací, vzájemná propagace, spolupráce při realizaci konkrétních činností 24. 6. 2004 Odbor zvláštní ochrany přírody

ČSOP
Zajištění dlouhodobé systematické spolupráce při záchraně starých a krajových odrůd ovocných dřevin a při zakládání a péči o genofondové plochy ovocných dřevin. 26. 2. 2018 Odbor obecné ochrany přírody