Odebírat RSS

null Domy přírody budou prodávat nové suvenýry, které pomáhají přírodě

AOPK ČR, ústředí

Domy přírody budou prodávat nové suvenýry, které pomáhají přírodě

6. 9. 2022

Část výtěžku z prodeje suvenýrů se značkou České parky je totiž určena přímo na konkrétní akce na ochranu přírody v regionu, část pak podpoří přímo Domy přírody.

To jsou návštěvnická střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která postupně vznikají v chráněných krajinných oblastech. V první fázi se do projektu České parky zapojí Domy přírody Českého ráje, Žďárských vrchů a Moravského krasu. 

„Dlouho jsme přemýšleli nad tím, co smysluplného by si návštěvníci mohli z Domů přírody kromě zážitků odnést.  Produkty, jejichž zakoupením návštěvník podpoří jak provoz informačních středisek, tak vlastní projekty směřované zlepšení stavu přírody, jsou přesně tím důležitým článkem řetězu, který jsme potřebovali do provozu Domů přírody zařadit,” vysvětluje Lenka Šoltysová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Návštěvníci si nyní mohou zakoupit kvalitní trička, mikiny a termosky s perokresbou průvodce Domem přírody. V případě Českého ráje je to sokol stěhovavý, Žďárských vrchů skorec vodní a v Moravském krasu netopýr velký. 
 
„Máme nesmírnou radost, že se nám podařilo rozšířit projekt spojující myšlenku sociálního podnikání, ochrany jedinečné přírody a podpory regionálních výrobců na další území oplývající přírodními krásami,” říká Filip Molčan, který je zakladatelem projektu České parky, sociálním podnikatelem, ale i dobrovolným strážcem přírody v národním parku České Švýcarsko a dodává: „Rozšíření našich aktivit směrem k dalším chráněným územím v České republice bylo logickým vyústěním naší práce a je skvělé, že se to podařilo.”  Návštěvníci tak mohou svou pomoc nasměrovat přímo na místa, která mají rádi, jelikož významná část výtěžku z prodeje suvenýrů je věnována právě na ochranu přírody. 

Domy přírody návštěvníkům nabízejí nejen expozici, ale také ekovýchovné programy, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny – a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Pomáhají posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí a přispívají k rozvoji šetrného turismu v chráněných územích po celé České republice. Více na www.dumprirody.cz. 

Milovníci české přírody a krajiny se tak mohou zapojit do pomoci prostřednictvím nákupu suvenýrů přímo v Domech přírody a nebo na e-shopu www.ceskeparky.cz

Titulní foto: Ota Nepilý
 

Prodejné předměty značky České parky.