Odebírat RSS

null Jak na obnovu přírody?

AOPK ČR, ustředí

Jak na obnovu přírody?

23. 12. 2022

Tomu je věnována konference s názvem Připravovaná evropská legislativa na obnovu přírody, kterou 2. 2. 2023 pořádá AOPK ČR společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Je to v pořadí již devátá společná konference k vybraným otázkám praktické ochrany přírody. Program je rozdělen do několika okruhů - připravované evropské nařízení na obnovu přírody (Nature Restoration Law) v kontextu dalších strategií a politik, jeho vliv na zemědělství, lesnictví, přístup k vodním tokům či obnově urbánních ekosystémů.

Konference se koná 2. 2. 2023 v aule České zeměděské univerzity. Účast je bezplatná, bude zajištěn online přenos.

Registrační formulář, podrobná program a další informace najdete zde