null Junák - český skaut, Skautský institut, z.s.

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Junák - český skaut, Skautský institut, z.s.
Vzájemné poskytování informací, propagace v oblasti ochrany přírody, spolupráce v regionech, propagace zapojení dětí a mládeže do praktické ochrany přírody. 14. 9. 2022 Sekce ochrany přírody a krajiny