Odebírat RSS

null Lepší péči o vodní toky a břehové porosty pomůže zajistit nový standard

AOPK ČR, ústředí

Lepší péči o vodní toky a břehové porosty pomůže zajistit nový standard

29. 6. 2022

Právě začala běžet mesíční lhůta pro jeho připomínkování.

Standard Péče o vodní toky včetně břehových porostů (SPPK B 02004) byl vyvěšen na webových stránkách AOPK ČR k veřejné oponentuře.

Jde se o další zpracovaný standard péče o přírodu a krajinu řady B – voda v krajině. Obsahem standardu jsou dílčí cíle pro dosažení dobrého stavu vodních toků a říčního prostoru z morfologického a biologického hlediska a zásady péče a doporučení v oblasti ochrany přirozených koryt vodních toků a obnovy přírodě blízkého stavu úseků vodních toků, které prošly technickými úpravami. Standard byl připravován ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU v Praze.

Standard ke stažení

Připomínky ke standardu mohou být zasílány do 30. 7. 2022 na email katerina.kujanova@nature.cz

 

Ilustrační fotografie potoku.
Ilustrační fotografie potoku.