Odebírat RSS

null Léto s časopisem Ochrana přírody

AOPK ČR, ústředí

Léto s časopisem Ochrana přírody

24. 6. 2022

Poslední číslo našeho časopisu se věnuje zejména padesátému výročí vyhlášení CHKO Labské pískovce a třicátému výročí schválení zákona o ochraně přírody a krajiny.

V obsáhlém článku Ohlédnutí za 50 lety existence chráněné krajinné oblasti Labské pískovce autoři připomínají důležité milníky v historii ochrany tohoto území. Už v roce 1923 vydává generální konzervátor Rudolf Maximovič posudek, ve kterém se uvádí: „České Švýcarsko…nesporný charakter přrodní památky vhodné ke zřízení parciální reservace.“ Ředitel Správy NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce v dalším textu bilancuje, co se tu podařilo za posledních třicet let, a popisuje, co toto chráněné území čeká. Zmiňuje například přípravu nového plánu péče a zonace. Václav Cílek vyzdvihuje, že Českosaské Švýcarsko patří bezpochyby mezi krajiny evropského významu nejen pro své přírodní krásy, ale i jako místo, kde vznikala významná kontinentální odnož evropského romantismu. V časopise se také dozvíte, jak se krajina Českého Švýcarska a Labských pískovců v čase měnila, co prozradil archeologický průzkum a  a to, že vandalismus se nevyhýbá ani národním parkům. Přečíst si můžete i rozhovor s dlouholetým vedoucím správy CHKO Labské pískovce Wernerem Hentschelem.

Svatomír Mlčoch a Eva Mazancová jsou autory článku, který se věnuje třiceti letům zákona o ochraně přírody a krajiny. Popisují, jak se tuto na svou dobu revoluční normu podařilo prosadit, jakými zásadními změnami prošla a zamýšlejí se nad tím, co ji asi čeká v budoucnu. Zákonem o ochraně přírody a krajiny se zabývá i článek Vojtěcha Stejskala 30 let ochrany přírody a krajiny v judikatuře Ústavního soudu ČR. A k zákonu do třetice – Pavel Pešout připomíná, že letošní třicáté výroční je umocněno výročím ještě starším. Letos totiž uplynulo právě sto let od předložení prvního návrhu zákona o ochraně přírody poslancem Národního shromáždění J. V. Stejskalem. 

Časopis připomíná i to, že 1. července se Česká republika ujme předsednictví v radě Evropské unie. To, co se bude řešit na poli ochrany přírody a krajiny, popisují Jan Plesník a Ladislav Miko. 

To není samozřejmě vše. Přejeme příjemné čtení.

Archiv starších čísel najdete zde

Titulní strana časopisu Ochrana přírody.