Odebírat RSS

null Mlýnský rybník na Lednicku se dočká opravy

AOPK ČR, ústředí

Mlýnský rybník na Lednicku se dočká opravy

12. 1. 2024

Rybník je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky a od výlovu v listopadu 2023 jevypuštěn. Ukázalo se totiž, že jeho kádiště je v havarijním stavu.

Po nezbytném geodetickém zaměření nyní probíhá projektování. Rybník spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

„Oprava je nutná, bez funkčního kádiště se nedá rybník prakticky slovit. Pokud bychom je nechali ve stávajícím stavu, tak by mohla být ohrožena i manipulace s vodní hladinou. Jako vlastník máme povinnost se o vodní dílo starat tak, aby bylo bezpečné a provozuschopné,“   konstatuje Pavel  Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR. 

„Protože se ukázalo, že se kádiště musí opravit, rybník jsme po výlovu nezačali napouštět. O tuto vodu bychom totiž při opravě přišli. Proto ji akumulujeme v horních rybnících Lednické soustavy, odkud si ji po opravě přepustíme do Mlýnského rybníka,“ popisuje další postup Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

„Plánujeme, že Mlýnský napustíme v jarních měsících, ale hladina bude zhruba o metr níže než vloni. Proběhne totiž částečné letnění rybníka.  Vytvoří se tak vhodné podmínky pro specifické druhy rostlin a hnízdění některých druhů ptáků. Rybník nezůstane bez ryb, rybí obsádka bude uzpůsobena plánované nižší hladině. V dalším roce se rybník opět celý naplní na normální hladinu,“ představuje plány Vlastimil Sajfrt.

Rozhodnutí, že se Mlýnský rybník nebude napouštět ihned po výlovu, přispělo díky mrazivému počasí počátkem prosince 2023 a v lednu k eliminaci invazních druhů ryb, například karase stříbřitého. Dříve byl tento způsob hospodaření na rybnících běžný, označuje se jako zimování.  Některé rybníky, včetně těch produkčních, se zimují dodnes. Problémem však je, že kvůli teplým zimám většinou nedojde k potřebnému promrznutí, které rybníkům prospívá. 

AOPK ČR se jako vlastník Lednických rybníků průběžně stará o jejich provozní bezpečnost.  Kromě pravidelné běžné údržby v minulosti opravila výpustné zařízení rybníka Nesyt nebo bezpečnostní přelivy rybníků Hlohovecký, Prostředí a Mlýnský.

Poznámky: 
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky byla vyhlášena v roce 1953. Tvoří ji soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku nedaleko Lednice, a dále Zámecký rybník v areálu Lednického zámku. Rozloha NPR je 552,5 ha a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice. Nachází se tu naše největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních - hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů. Rybníky jsou tahovou zastávkou pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně zde zimuje orel mořský.

Foto Vlastimil Sajrt