null Muzeum přírody Český ráj

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Muzeum přírody Český ráj
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 29. 9. 2010 Oddělení sledování stavu druhů živočichů