Odebírat RSS

null Na Čerchově probíhá likvidace chátrajících vojenských budov

AOPK ČR, ústředí

Na Čerchově probíhá likvidace chátrajících vojenských budov

12. 7. 2021

Více než desetiletá spolupráce mezi zástupci Města Domažlice, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva obrany ČR v oblasti Čerchova dospěla do finále.

Do konce letošního roku budou zbourány vojenské budovy na Čerchově, Bystřici a Malinové hoře. Nyní je odvezen veškerý azbest, zbourána část budov na Malinové hoře a započala demolice na Čerchově. Práce se naplno rozjedou v období od 12. do 30. července. Po tuto dobu bude kvůli bezpečnosti vrcholová část pro veřejnost zcela uzavřena.

Kromě Kurzovy a vojenské věže zůstane stát na Čerchově pouze jedna budova. Bude přebudována Městem Domažlice na zázemí pro turisty. V nově zrekonstruovaném objektu se mohou návštěvníci těšit na restauraci, ubytování pro pěší a cyklisty a muzeum s expozicí o historii Čerchova. Dočasně také zůstane stát budova v soukromém vlastnictví Bistro caffe Čerchov. „Čerchov je významným turistickým cílem, historie jeho využívání sahá až do 19. století,“ říká starosta Domažlic Zdeněk Novák. „Společně s ochranou přírody se podařilo nastavit přírodě šetrný způsob využití území. Možnosti rozvoje turistického ruchu jsou deklarovány schválenou územní studií,“ doplňuje starosta.

„Čerchov a jeho okolí je nejcennější a nejzachovalejší část chráněné krajinné oblasti Český les. Významné jsou především rozsáhlé a zachovalé bukové lesy chráněné jako národní přírodní památka Čerchovské hvozdy. Přírodě blízké lesy jsou útočištěm mnoha chráněných a vzácných druhů živočichů, rysa ostrovida, kočky divoké, tetřeva hlušce, jeřábka lesního, datlíka tříprstého či čápa černého,“ říká Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vzhledem k významu území pro ochranu přírody je možné financovat likvidaci z Operačního projektu Životní prostředí, specifický cíl 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

Čerchov, Zdeněk Myslík

Čerchov, foto: Zdeněk Myslík