null Národní síť Místních akčních skupin ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Národní síť Místních akčních skupin ČR
Spolupráce v oblasti zachování, udržení a rozvoje venkova, zejména předcházení a eliminaci nesouladu mezi rozvojem venkova a ochranou přírody a krajiny 9. 12. 2013 Samostatný odbor OPŽP