Odebírat RSS

null Nový standard - vytváření ÚSES

AOPK ČR, ústředí

Zveřejnili jsme nový standard k vytváření ÚSES

15. 2. 2024

Má sloužit ke sjednocení dokumentace plánů a projektů ÚSES s Metodikou vymezování Územního systému ekologické stability.

Vydali jsme nový standard SPPK C 01 002 – Vytváření ÚSES (plány a projekty). Standard definuje jednotnou strukturu a podrobnosti výstupů dokumentace plánů a projektů ÚSES v souladu s Metodikou vymezování územního systému ekologické stability (Ministerstvo životního prostředí 2017). Zároveň určuje rozsah služeb poskytovaných autorizovanými projektanty.

Přejít na platné standardy

Autor snímku: Jan Miklín (CHKO Pálava)

Fotografie meruňkového sadu.

Fotografie meruňkového sadu