Odebírat RSS

null Obnovu vodního režimu rašelinišť a pramenišť pomůže zajistit nový standard

AOPK ČR, ústředí

Obnovu vodního režimu rašelinišť a pramenišť pomůže zajistit nový standard

1. 8. 2022

Po vypořádání všech připomínek byl právě zveřejněn standard Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť.

Jde už o třetí dokončený standard péče o přírodu a krajinu řady B(voda v krajině). Má označení SPPK B 02 002 a obsahuje zásady pro optimální navrhování, budování a monitoring efektivity revitalizačních opatření vodního režimu rašelinišť a mokřadů. Určený je především pro žadatele o podporu z krajinotvorných dotačních programů. Mohou to být vlastníci lesních a nelesních pozemků, na kterých se rašeliniště nacházejí nebo projektanti, dodavatelé a pracovníci státní správy a samospráv. Standard vznikl ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Plné znění standardu

Všechny standardy

Foto: Nikola Kofentová

Ilustrační fotografie rašeliniště.