Odebírat RSS

null Okolo Lanžhota začíná ptačí sezóna

AOPK ČR, ústředí

Na polních rozlivech okolo Lanžhota začíná ptačí sezóna

20. 3. 2024

Živo začíná být u řek Kyjovky a Moravy mezi Lanžhotem a Moravskou Novou Vsí.

V nivě řek Kyjovky a Moravy mezi Lanžhotem a Moravskou Novou Vsí se na mnoha místech stále drží voda. Polní rozlivy ožily už na přelomu února a března, kdy se tu objevily čejky chocholaté. Stojaté vody osídlili jako jedni z prvních vodních živočichů lupenonozí korýši – žábronožky sněžní.

Nyní se tu slétají různé druhy ptáků, některé jsou velmi vzácné. Na dvou místech tokají kriticky ohrožení vodouši rudonozí, na jiných se objevily bekasiny otavní. Tento druh u nás hnízdí už jen ojediněle a pozorování námluv je proto nadějí na úspěšné zahnízdění. Kromě čejek chocholatých se z našich hnízdících druhů bahňáků začínají objevovat i první kulíci říční. U Lanžhota se dokonce ukázal i vzácný břehouš černoocasý. Ze severských bahňáků, kteří se na našem území jen zastavují, tu pak v  těchto dnech můžeme pozorovat např. jespáky bojovné, obecné a malé. Z dalších protahujících druhů také některé plovavé kachny – hvízdáci eurasijští i oba naše druhy čírek (obecná a modrá).

Když rozlivy v krajině vydrží, pole se brzy zazelenají. Vyrostou tu mokřadní rostliny, jako jsou ostřice a různé trávy. Právě takové podmínky vyhovují mnoha druhům k hnízdění. Dočkat se tak můžeme třeba i vzácného zahnízdění čírky modré.

V nivě řeky Moravy se také stále zdržují některé ptačí druhy, které jsou typické pro zimní období. Třeba v okolí štěrkovny u Moravské Nové Vsi hejno téměř dvou tisíc severských hus běločelých.

Autoři snímků: Bohumil Fišer, Václav Hlaváč, David Horal, Vojtěch Šťastný

Detail Vodouše rudonohého.

Vodouš rudonohý

Detail Bekasina otavního v trávě.

Bekasina otavní

Hnízdo kulíka říčního.

Hnízdo kulíka říčního.

Zatopené pole u Kostic.

Zatopené pole u Kostic

Polní rozliv na lokalitě Lanžhotská Čista.

Polní rozliv na lokalitě Lanžhotská Čista

Polní rozliv u Moravské Nové Vsi.

Polní rozliv u Moravské Nové Vsi

Rozliv u Kostic naproti Štěpnicím.

Rozliv u Kostic naproti Štěpnicím