Odebírat RSS

null Pozvánka na konferenci Krušné hory

AOPK ČR, ústředí

Pozvánka na konferenci Krušné hory

6. 6. 2024

Odborná konference o tomto jedinečném území se koná v pondělí 10. června v Ústí nad Labem.

Vědci, lesníci, ochranáři, historikové, památkáři, zástupci samospráv a politici – ti všichni budou v pondělí diskutovat o přírodě, krajině, minulosti i budoucnosti Krušných hor. Konferenci pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ĆR s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zahájí ji ministr životního prostředí Petr Hladík. 

Krušné hory jsou mimořádným fenoménem. Svou velikostí, historií a výjimečnou přírodou,  jsou tam například rozsáhlé mokřady a rašeliniště chráněné Ramsarskou úmluvou, ale celé velké pohoří zůstává jediným v ČR, které není plošně chráněno. Je zde zčásti  evropská ochrana, ale ta celoplošná  státní chybí. Pondělní konference přiblíží unikátnost této krajiny a věřím, že závěrečná diskuse přinese nový pohled na budoucnost tohoto území,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík. 

Chtěli bychom, aby konference přispěla k diskusi o tom, jak jedinečnost Krušnohoří zachovat do budoucna. Za poslední rok jsme měli kolem stovky jednání se zástupci samospráv, lesníků, majitelů pozemků, abychom zjistili, jak se dívají na možnost vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Názory jsou různé, ale jsem rád, že se bavíme věcně a konstruktivně,“ popisuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Jsme rádi, že Fakulta životního prostředí UJEP může participovat na plánovaných změnách, a přispět tak k ochraně krajiny v Krušných horách. Budeme se snažit přispět k dosažení smysluplného konsenzu v otázce vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory, což považujeme za klíčové pro dlouhodobou udržitelnost tohoto cenného ekosystému,“ zmínil Pavel Kuráň, děkan Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.  

Záštitu nad konferencí převzali Jaroslav Koutský, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, senátor Martin Krsek a Michal Kučera, předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Konference se koná v Multifunkčním informačním a vzdělávacím centru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v pondělí 10. 6. 2024 od 9:00.

Program konference

Foto: Zuzana Růžičková

Pohled na Božídarské rašeliniště.