Odebírat RSS

null Právě spuštěno: AOPK ČR má zbrusu nové webové stránky

AOPK ČR

Právě spuštěno: AOPK ČR má zbrusu nové webové stránky

15. 6. 2022

Nové jsou nejen hlavní stránky AOPK ČR, ale také weby chráněných krajinných oblastí, které spravuje, nebo web Invazní druhy. A pohodlně si je můžete prohlédnout i na svém tabletu nebo mobilu.

Cílem nových stránek je kromě zveřejňování povinných informací o Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR také přiblížení ochrany přírody a krajiny co nejširší veřejnosti. Chceme jejich prostřednictvím ukázat, že příroda je v chráněných územích zachovalá hlavně proto, že o ni pečujeme. Své místo na nich mají i odborná témata nebo metodická podpora a další informace důležité pro subjekty zabývající se ochranou přírody. Uživatel stránek se dozví, co dělat, když chce například stavět v chráněném území. Životním situacím je věnovaná samostatná stránka Potřebuji vyřídit.  Webové stránky chráněných krajinných oblastí jsou přístupné samostatně ze známých adres (např. nazevchko.nature.cz) nebo ze stránky Poznávám přírodu. Změnou prošly i stránky věnované agendě invazních druhů. Stránky budeme průběžně upravovat a doplňovat.

Původní webové stránky jsme provozovali od roku 2013. Od té doby se proměnily požadavky na formu prezentace informací i technické zázemí správy redakčních systémů. Mnoho informací a dat, které poskytujeme, vyžadují samostatná řešení nebo datová napojení. A tak se tyto staré stránky staly technicky i uživatelsky nevyhovující.

Další z našich stránek, které se zabývají agendou poskytování dotací (dotace.nature.cz), připravujeme ke spuštění během letošního podzimu. Do té doby jsou dostupné v nezměněné podobě. A v roce 2023 dojde také ke spuštění zcela nového portálu Informačního systému ochrany přírody (ISOP).

Webové stránky vznikly díky projektu Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR – nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů ISOP financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu Životní prostředí.

Titulní fotografie nové webové stránky.