Odebírat RSS

null Připravujeme nový standard k revitalizacím vodních toků a jejich niv

AOPK ČR, ústředí

Připravujeme nový standard k revitalizacím vodních toků a jejich niv

1. 9. 2022

Jeho pracovní verzi je možné připomínkovat do 16. září.

Standard Revitalizace vodních toků a jejich niv (SPPK B 02 003) je další zpracovaný standard péče o přírodu a krajinu řady B – voda v krajině. Obsahuje dílčí cíle zlepšujících opatření pro dosažení dobrého stavu vodních toků a říčního prostoru zejména z morfologického hlediska, zásady navrhování revitalizací v nezastavěné krajině i v zastavěných územích, obnova niv vodních toků a možnosti podpory procesů samovolné renaturace upravených koryt. Standard byl připravován ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU v Praze.

Verze standardu k připomínkování

Své připomínky k tomuto standardu můžete posílat do 16. 9. 2022 na email katerina.kujanova@nature.cz.

Foto: Kateřina Kujanová

Zatopená niva uprostřed louky.