Odebírat RSS

null Připravujeme nový standard, který by měl zajistit prostupnost komunikací pro vydry a další drobné savce

AOPK ČR, ústředí

Připravujeme nový standard, který by měl zajistit prostupnost komunikací pro vydry a další drobné savce

14. 9. 2022

Pracovní verzi je možné připomínkovat do 13. října.

Standard „Návrhy opatření pro zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce (SPPK E 02 003)“ byl zpracován ve spolupráci s organizací ALKA Wildlife, o.p.s. Standard představuje popis konstrukčních řešení staveb pro bezpečné překonávání komunikací vydrou říční, případně dalšími středně velkými až malými semiakvatickými i terestrickými savci.

Verze standardu k připomínkování

Své připomínky k tomuto standardu můžete posílat do 13. 10. 2022 na e-mail martin.strnad@nature.cz.

Úvodní foto: Jiří Neudert
Foto níže: Pokud není možné nevhodný most upravit tak, aby plnil funkci bezpečného průchodu pod silnicí, může se v jeho blízkosti dodatečně vybudovat vydří tunel. Lukáš Poledník

Vydří tunel pod pozemní komunikací.