Odebírat RSS

null Pro záchranu vzácných tesaříků se nesmí z Vlárského průsmyku odvážet skladované vytěžené dřevo

AOPK ČR, ústředí

Pro záchranu vzácných tesaříků se nesmí z Vlárského průsmyku odvážet skladované vytěžené dřevo

20. 7. 2021

Bukové lesy ve Vlárském průsmyku v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty jsou domovem kriticky ohroženého a evropsky významného tesaříka alpského.

Pravidla hospodaření [1] v této evropsky významné lokalitě stanoví, že vytěžené dřevo je potřeba neprodleně odvézt z lesa. Pokud by zůstalo na skládkách i v době, kdy jsou dospělí brouci aktivní, samice by kladly vajíčka přednostně právě sem. A to se nyní ve Vlárském průsmyku stalo, jak ukázal terénní průzkum realizovaný pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Odvozem dřeva by byla zdejší populace tesaříka alpského oslabována a poškozována.

„Vytěžené stromy nebyly odvezeny včas, což je v rozporu s nastavenými pravidly. Během terénního průzkumu bylo zjištěno, že na řadě skládek samice kladou vajíčka. Odvoz dřeva by tak oslabil celou zdejší populaci tohoto ikonického druhu ochrany přírody a právě proto jsme dnes vydali předběžné opatření, kterým se odvoz zakazuje ze všech skládek v oblasti. Je tak pravděpodobnější, že se ohroženým tesaříkům podaří vývoj dokončit,“ vysvětluje Tomáš Ernest Vondřejc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Opatření bylo adresováno především Klouboucké lesní s.r.o. Ta zajišťuje naprostou většinu těžebních prací v oblasti pro Lesy ČR, se kterými bylo vydání opatření předem projednáno.

Tesařík alpský je v podmínkách ČR vázán především na buk, ale v rámci nížinné populace vyskytující se v lužních lesích na jižní Moravě je potvrzen i z celé řady dalších listnatých dřevin. Vyžaduje listnaté porosty s dostatkem mrtvého dřeva, o které je kvůli intenzivní lesnické činnosti a změnám v druhové skladbě našich lesů nouze. Nyní se vyskytuje pouze v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, CHKO Bílé Karpaty, EVL Chřiby a v lužních lesích jižní Moravy (Soutok, Tvrdonicko) [2].

Poznámky:

[1] https://drusop.nature.cz/ost/archiv/sdo/index.php?frame&ID=1244

[2] https://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=8772

Tesařík alpský, Václav Tomášek

Tesařík alpský, foto: Václav Tomášek

Tesařík alpský, Bohumil Jagoš

Tesařík alpský, foto: Bohumil Jagoš