Odebírat RSS

null Probíhá revize standardu k funkčním výsadbám ovocných dřevin v zemědělské krajině

AOPK ČR, ústředí

Probíhá revize standardu k funkčním výsadbám ovocných dřevin v zemědělské krajině

7. 9. 2022

Hlavním důvodem je doplnění a upřesnění problematiky podle nových poznatků a zkušeností z praxe.

Revize standardu SPPK C02 003 - Funkční výsadby ovocných stromů v zemědělské krajině se například týká výběru vhodného stanoviště, požadavků na výsadbový materiál či období výsadby. Významné úpravy v podobě většího rozpracování doznala také kapitola věnující se způsobům kotvení a ochraně výsadeb proti poškození hospodářskými i volně žijícími zvířaty. Revizí prošly také přílohy, a to jak tabulky doporučených záchranných sortimentů ovocných dřevin, tak i doprovodné ilustrace.

Stávající verze standardu
Verze standardu s revizemi

Své připomínky můžete zasílat do 28. 9. 2022 na e-mail tomas.gorner@nature.cz.

Sad rozkvetlých ovocných dřevin.