Odebírat RSS

null Problematika kůrovce v chráněných územích

AOPK ČR, ústředí

Problematika kůrovce v chráněných územích

21. 9. 2022

AOPK ČR a Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta pořádají v Jeseníkách ve dnech 6.-7. října konferenci k problematice kůrovce v chráněných územích.

Kůrovcová kalamita, která je v současném lesním hospodářství stále jedním z hlavních témat, se dotýká i zvláště chráněných území. V Jeseníkách, které jsou nejlesnatější CHKO v České republice, pořádá AOPK ČR spolu s Mendlovou univerzitou, Lesnickou a dřevařskou fakultou k problematice kůrovce v chráněných územích konferenci pro odbornou veřejnost. Přijďte si poslechnout aktuální informace a názory odborníků.

Konference: Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou -
příležitost ke změně

Datum: 6.-7. října 2022
Místo konání: Hotel Červenohorské sedlo v Jeseníkách

Bližší informace najdete zde

Registrujte se prosím do 30. 9. 2022.

Kontaktní e-mail pro dotazy k organizaci konference a přihlašování na konferenci:
jana.lantorova@nature.cz.

Foto: Miroslav Havira

 

Krajina lesa se stromy.