Odebírat RSS

null První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

AOPK ČR, ústředí

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

2. 8. 2022

AOPK ČR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO-POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022.

Žádosti je možné vyplnit prostřednictvím Jednotného dotačního portálu na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf a podat na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR. Rozpočet k žádosti se vytváří prostřednictvím webové aplikace na adrese https://rozpocet.nature.cz/.

Výzva se vyhlašuje pro podprogram 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální možná podpora je 250 tis. Kč a to až do 100 % uznatelných nákladů. Program je určený širokému okruhu žadatelů (fyzické i právnické osoby, spolky apod.). 

Výzva je průběžná, žádosti budou administrovány podle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Konečné datum příjmu žádostí je 13. 10. 2022. Ukončeno může být také před tímto datem z důvodu vyčerpání alokace.

Podrobné informace najdete na stránce https://www.dotace.nature.cz/. V případě dotazů se obracejte na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Celé znění výzvy a dokumenty

Foto: Tomáš Tichý 

Pastva s ovcemi.