Odebírat RSS

null Setkání s prezidentem Petrem Pavlem v Lánech

AOPK ČR, ústředí

Setkání s prezidentem Petrem Pavlem v Lánech

18. 10. 2023

Zástupci AOPK ČR, národních parků i další experti včera s prezidentem Petrem Pavlem diskutovali o ochraně biodiverzity, klimatické změně, vyhlašování nových chráněných území i turismu.

V debatě se zaměřili především na problematiku ochrany biodiverzity a opatření, která pomohou adaptací na klimatickou změnu. Věnovali se také připravované evropské legislativě na obnovu přírody (Nature Restoration Law) a tomu, co bude znamenat pro Českou republiku.

Zástupci státní ochrany přírody pana prezidenta seznámili s problematikou péče o chráněná území. Zdůraznili, že pro to, aby ochrana přírody byla skutečně efektivní, je potřeba sledovat, jak se mění stav rostlin a živočichů a tyto poznatky následně promítat do praktických kroků při správě chráněných území.    

Ministr životního prostředí Petr Hladík pana prezidenta seznámil se stavem vyhlašování nových chráněných území - národního parku Křivoklátsko a CHKO Soutok. Hovořili i o přípravě podkladů pro záměr na vyhlášení CHKO Krušné hory, která probíhá ve spolupráci se samosprávami tamních obcí.  V diskusi se objevilo i téma rozšíření Krkonošského národního parku o část Jizerských hor. V tomto kontextu se zmiňovala i problematika turismu a hledání rovnováhy mezi ochranou přírody a turistickým využíváním území.

Protože setkání předcházela návštěva Lánské obory, tématem byl i oborní chov zvěře. Ten v případě vhodného managementu může být pro biodiverzitu přínosem, v opačném případě však může vést k jejímu ochuzení.

Další informace zde

foto Kancelář prezidenta republiky

Účastníci setkání s prezidentem Petrem Pavlem.

Foto kancelář prezidenta republiky

Průběh setkání s prezidentem Petrem Pavlem.

kancelar prezidenta foto