null Společnost pro ochranu motýlů

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Společnost pro ochranu motýlů
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 30. 11. 2010 Odbor monitoringu biodiverzity