Odebírat RSS

null Spuštění portálu ISOP

AOPK ČR, ústředí

Spustili jsme nový portál ISOP

10. 4. 2024

Propojuje množství dat o ochraně přírody a zjednodušuje jejich prezentaci veřejnosti.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spustila na konci března nový portál služeb Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Portál je jedním z výstupů projektu Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR – nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů ISOP. Ten byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí [1]. Původní portál byl již zastaralý, veřejnosti sloužil téměř 20 let [2].

Nový portál ISOP sdružuje data o ochraně přírody a krajiny a pomocí různých aplikací a služeb ISOP je zdarma poskytuje veřejnosti. Umožňuje také vzájemné propojení dat a jejich zobrazení. Díky tomu se stal novou platformou pro sledování stavu chráněných území a jejich předmětů ochrany na národní a i evropské úrovni ochrany. Uživatelé se také v budoucnu dozví, jaká opatření se pro jejich zachování realizovala.

Portál ISOP je rozdělen do šesti hlavních tematických okruhů: územní ochrana, druhy, biotopy a stanoviště, péče o přírodu a krajinu, registr krajiny a poskytování dat. Celkem obsahuje téměř 4 tisíce karet chráněných území České republiky a přibližně stejný počet karet památných stromů. Portál dále sdružuje 60 tisíc karet druhů vyskytujících se na našem území. Tyto karty integrují aktuální záznamy o výskytu evidovaných v Nálezové databázi ochrany přírody [3]. Novinkou jsou i karty přírodních stanovišť a přírodních biotopů včetně mapových zákresů jejich výskytu.

Převážná většina informací a dat na portálu ISOP je přístupná veřejně bez omezení. Pro orgány ochrany přírody, vědce a univerzitní pracovníky portál nabízí další aplikace a nástroje, které jsou dostupné po přihlášení. Cílem propojení aktuálních datových a informačních zdrojů je snazší a jednotná prezentace dat veřejnosti včetně státní správy.

Na portálu ISOP se i nadále pracuje. Případné komplikace, které se mohou v prvních týdnech po spuštění vyskytnout, budeme průběžně odstraňovat.

Novinky portálu ISOP:

  • Souhrnné zobrazení hodnocení předmětů ochrany (druhů, přírodních stanovišť) v rámci jednotlivých chráněných území i na dalších místech naší republiky.
  • Kromě informačních karet druhů portál nově nabízí také informační karty pro chráněná území, památné stromy, biotopů a přírodní stanoviště.
  • Přehled stavu předmětů ochrany a chráněných území na evropské úrovni.
  • Přehled opatření vynaložených na zachování chráněných území a jejich předmětů ochrany.
  • Moderní grafika a přehlednost nabízených služeb a aplikací rozdělených podle témat.

Přejít na portál ISOP

Poznámky:
[1] Více o projektu Sjednocený informační systém ochrany přírody – nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů ISOP najdete na stránce projektu.
[2] Provoz původního Portálu ISOP bude ukončen přibližně do jednoho roku.
[3] Nálezová databáze ochrany přírody aktuálně sdružuje více než 34 milionů záznamů pozorovaných druhů živočichů a rostlin na území České republiky. Databáze je dostupná na této adrese.

Autor úvodního snímku: Jan Miklín

Úvodní stránka portálu ISOP.

Portál ISOP, hlavní stránka

Strnad zahradní v portálu ISOP.

Strnad zahradní, portál ISOP

Horské stanoviště v portálu ISOP.

Horské stanoviště, portál ISOP