Odebírat RSS

null Sražená losice v Ostravě. Nevhodně oplocené silnice jsou pro zvířata pastí

AOPK ČR, ústředí

Sražená losice v Ostravě. Nevhodně oplocené silnice jsou pro zvířata pastí

20. 8. 2021

Dnes ráno byla nalezena sražená dospělá losice v Ostravě-Bartovicích na Rudné. Je možné, že se jednalo o zvíře, které se v této oblasti pohybovalo už koncem června společně s mládětem.

To by měla potvrdit analýza DNA, pro kterou odebral vzorek zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zhruba 500 metrů od místa dnešní nehody byl sražen mladý losí samec před třemi lety.

„Losice se zřejmě pohybovala okolo oplocené Rudné od blízké řeky Lučiny, až došla k místu, kde na několika desítkách metrů dosud oplocení nebylo instalováno. Podle místních myslivců jsou právě zde srážky aut především s divočáky či srnci poměrné časté. To potvrzuje, že toto místo funguje jako smrtonosná past. Proto budeme usilovat o nápravu,“ vysvětluje Łukasz Nytra z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Los evropský patří mezi největší evropské savce. Ve střední Evropě byl člověkem vyhuben, během 20. století se sem začal opět šířit z Polska. U nás nejvíce losů žije na Šumavě na pravém břehu Lipna, domov tu má zhruba 15-20 jedinců. Pro přežití této naší populace je zásadní, aby se sem mohla dostávat migrující zvířata z Polska. 

V posledních několika letech se každoročně objeví několik losů v severním pohraničním pásu republiky. Většinou však jen „bloudí“ krajinou, kde musí překonávat řadu bariér. Například pokud se silnice celá oplotí, stává se zcela neprostupnou pro mnoho druhů živočichů včetně losa. Migrační prostupnost by měla být řešena tak, že plot zvířata navede do vhodného podchodu či nadchodu. V přerušených částech oplocení totiž často dochází ke zvýšenému riziku kolize živočichů s dopravou a taková místa se pro ně stávají nebezpečnými pastmi.

V České republice jsou od roku 2020 migrační koridory velkých savců závazným podkladem pro přípravu územních plánů všech stupňů a musí se s nimi počítat [1]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poskytuje takzvaný územně analytický podklad, jev 36B (biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců). Definuje jádrové oblasti, koridory a jejich kritická místa, ve kterých by měla být prostupnost posuzována orgány ochrany přírody. V kritických místech by mělo být prioritně řešeno zlepšení průchodnosti.

Poznámky:

[1] https://www.ochranaprirody.cz/poskytovani-informaci-a-dat/uzemne-analyticke-podklady/

Fotografie sražené losice, foto: myslivecký hospodář Ing. Miroslav Vrána