null Svaz měst a obcí ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Svaz měst a obcí ČR
Vzájemná spolupráce, odborná podpora a zajištění informovanosti při ochraně a péči o přírodu a krajinu v ČR, racionalizace administrativních úkonů v oblasti veřejné správy 27. 1. 2012 Odbor obecné ochrany přírody a krajiny