null Upozornění pro žadatele o náhradu újmy

AOPK ČR, ústředí

Upozornění pro žadatele o náhradu újmy

23. 3. 2023

Žádosti o náhradu újmy za rok 2022 je nezbytné podat v zákonném termínu, tj. do 31. 3. 2023 včetně (tento den nejpozději musí být žádost doručena fyzicky nebo pomocí DS posuzovateli, kterým je AOPK ČR).

Posuzování žádostí již doručených AOPK ČR (od 1. 1. 2023 včetně) a vyplácení případně přiznaných náhrad bylo v tuto chvíli pozastaveno. Důvodem je skutečnost, že vyhlášky č. 432/2005 Sb. a 335/2006 Sb. (ve znění účinném od 1. 1. 2023), podle kterých se náhrady újem posuzují, jsou předkládány Evropské komisi k notifikačnímu řízení o veřejné podpoře. Došlé žádosti budou posouzeny až po ukončení tohoto notifikačního řízení a za předpokladu, že to závěry řízení dovolí.

Foto: Lucie Berkovcová