Odebírat RSS

null Vydali jsme nový standard k prevenci kolizí ptáků s prosklenými plochami

AOPK ČR, ústředí

Vydali jsme nový standard k prevenci kolizí ptáků s prosklenými plochami

7. 12. 2022

Jeho používání přispěje ke snížení vysoké úmrtnosti ptáků.

Standard SPPK E02 007: 2022 Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály vypracovala Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Obsahuje doporučené postupy a opatření při zabezpečování rizikových transparentních (průhledných) nebo reflexních ploch, na kterých se odráží okolní vegetace. 

Standard doporučujeme využít nejen  při projektování nových staveb, ale také pro dodatečné zabezpečení již realizovaných staveb. Kolize ptáků se skly a dalšími podobnými materiály jsou totiž jednou z nejčastějších příčin úhynu a poranění ptáků. Podle odhadů se v České republice roční úmrtnost ptáků pohybuje v řádu stovek tisíců jedinců. V celé Evropě jdou odhady až k 100 milionům ptáků. Standard tak významně přispěje ke zlepšení tohoto nepříznivého stavu.

Součástí standardu je tabulková příloha, která slouží k orientačnímu posouzení rizikovosti budov.  

Standard včetně přílohy

Obr.: Správná velikost a vzdálenost jednotlivých bodů polepu je klíčová.

Foto: Jan Mayer

Prosklená plocha určená k úpravě.