Odebírat RSS

null Vydali jsme nový standard, který pomůže vydrám a dalším živočichům překonávat komunikace co nejbezpečněji

AOPK ČR, ústředí

Vydali jsme nový standard, který pomůže vydrám a dalším živočichům překonávat komunikace co nejbezpečněji

17. 1. 2023

Jeho používání přispěje ke snížení vysoké úmrtnosti těchto zvířat na silnicích.

Standard SPPK E02 003: 2023 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce vypracovala ALKA Wildlife o.p.s. ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Obsahuje doporučené postupy a opatření při výstavbě a rekostrukcích komunikací. Uvádí technické typy opatření a jejich parametry jako např.: speciální vydří tunel, berma, kamenný pohoz či rovnanina, boční lávka nebo rampa.       

Kolize s dopravními prostředky je jednou z častých příčin úhynu a poranění vyder i jiných zvířat. Podle odhadů na silnicích v České republice hyne 10% vydří populace.

Platné standardy

Foto: Václav Hlaváč

Propustek s boční lávkou
Propustek s bermou

 

Vydří lávka s vydrou.

Foto: Václav Hlaváč

Vydra říční na pozemní komunikaci.

Foto: Václav Hlaváč