Odebírat RSS

null Vypouštění syslů do volné přírody probíhá úspěšně i letos

AOPK ČR, ústředí

Vypouštění syslů do volné přírody probíhá úspěšně i letos

26. 7. 2022

Od začátku července vyměnilo chovné zařízení za volnou přírodu 61 syslů a dalších 20 by je mělo brzy následovat.

Posilování málo početných syslích kolonií probíhá od roku 2016 a je jednou z aktivit záchranného programu sysla obecného, který ve spolupráci s vybranými zoologickými zahradami a Muzeem Karlovy Vary zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [1].

Mláďata těchto kriticky ohrožených hlodavců odchovaná v Zoo Brno a v záchranné stanici Vlašim našla tentokrát nový domov v přírodní památce Syslí louky u Loděnice v CHKO Český kras. „Ve zdejší populaci jsme v poslední době zaznamenali úbytek zvířat, přežívalo jich tu už jen pár z původně početné kolonie. Také proto zde byla už v loňském roce vypuštěna první skupina 20 syslů, kterou nyní doplnilo dalších 29 zvířat,“ popisuje Tereza Brzobohatá z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je koordinátorkou záchranného programu sysla obecného. Syslí louky také spásá stádo ovcí, které pomáhá udržet nízkou vegetaci. Pro přežití syslů je to velmi důležité - ve vysoké trávě totiž ztrácí přehled o okolí a snáz je může ulovit predátor.

Sysly se letos podařilo vypustit také v Hliništi pod vrchem Milá v CHKO České středohoří. Místo leží blízko dalších syslích kolonií - např. letiště Hrádek, vrch Raná nebo Písečný vrch. Předpokládá se, že by zvířata mohla mezi jednotlivými koloniemi migrovat. Tím by se posílil přirozený „tok genů“ mezi jednotlivými populacemi, který je klíčový pro dlouhodobé přežití těchto hlodavců ve volné přírodě. Skupina zvířat, která byla na Hliniště dovezena, pochází ze zahraničních zoologických zahrad: 13 syslů poskytly Zoo Opel a Zoo Norimberk a 19 jich bylo dovezeno ze švédské Zoo Nordens Ark.

Pokud vše proběhne podle plánu, do konce července by mělo být ze Zoo Hluboká nad Vltavou převezeno ještě dalších 20 zvířat na letiště ve Strakonicích. Po opakovaných prudkých deštích v roce 2021 na tomto sportovním letišti bohužel pravděpodobně nepřežil ani jeden sysel.

„Poprvé jsme sysly vypouštěli už v roce 2016. Tehdy se tím podařilo zachránit jejich kolonii na golfovém hřišti v Karlových Varech. Dnes tu žije více než stovka syslů a podle našich zjištění se jim daří dobře. A díky novým jedincům se začala úspěšně rozmnožovat také dříve skomírající kolonie na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou, “ říká Jan Matějů, zoolog z Muzea Karlovy Vary. „Snahy o zvýšení početnosti syslů se tedy i za pomoci vypouštění odchovaných zvířat v dlouhodobém měřítku daří. Ne vždy je ale takový úspěch zaručený. Výsledek ovlivňuje řada faktorů. Problémem jsou třeba přívalové deště, chladné počasí nebo přítomnost predátorů. Mezi ně bohužel patří i volně pobíhající kočky domácí. Doufejme tedy, že se i letos bude syslům na nových místech dařit,“ uzavírá Tereza Brzobohatá.

Poznámky:

[1] Záchranný program sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice běží od roku 2008. Více informací najdete na: https://www.zachranneprogramy.cz/sysel-obecny/

Foto: Tereza Brzobohatá a Irena Schneiderová

Vypouštění syslů v PP Syslí louky u Loděnice.
Vypouštění syslů v PP Syslí louky u Loděnice.
Vypouštění syslů v PP Syslí louky u Loděnice.
Připravená vypouštěcí ohrádka v PP Syslí louky u Loděnice.
Příprava vypouštěcích ohrádek na lokalitě Hliniště v CHKO České středohoří.