Odebírat RSS

null Vypuštěno, odbahněno, opraveno: Horní rybník v přírodní rezervaci Rybníčky u Podbořánek prošel citlivou rekonstrukcí

AOPK ČR

Vypuštěno, odbahněno, opraveno: Horní rybník v přírodní rezervaci Rybníčky u Podbořánek prošel citlivou rekonstrukcí

13. 6. 2022

Cílem bylo zajistit bezpečnost a zachovat genia loci tohoto místa.

Na podzim loňského roku provedla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR částečnou rekonstrukci Horního rybníka v přírodní rezervaci Rybníčky u Podbořánek. Stavební akce měla vodní dílo zabezpečit a zlepšit jeho technický stav. Velký důraz se kladl také na zachování přírodních a estetických hodnot zvláště chráněného území.

Horní rybník se nachází v lesích v katastru obce Podbořánky, která je částí města Jesenice v okrese Rakovník. Rybník napájí Mladotický potok, který přitéká z výše položených rašelinišť, vlhkých luk a mokřadů.

Celá akce odstartovala podzimním výlovem. Nutné bylo vypořádat se s invazním karasem stříbřitým, který byl oddělen od původní rybí obsádky. Po vypuštění rybníka se začalo se samotnou rekonstrukcí. Práce komplikoval nejen nečekaně mocný sediment bahna, který neumožňoval po dně nádrže pojezd těžké techniky, ale také skutečnost, že k rybníku neexistovaly žádné doklady o jeho vzniku nebo opravách.

I přes tyto komplikace se podařilo dno částečně odbahnit, opravit stávající požerák a dřevěné loviště a hráz zpevnit lomovým kamenem z Mladotického lomu. Vyměnilo se také původní potrubí bezpečnostního přelivu za obdélníkový profil o rozměru 3x1 m, který zvýšil kapacitu přelivu na kapacitu Q100 . Nátok i odtok od bezpečnostního přelivu se opevnily kamennou rovnaninou. Finální podobu doplnilo dřevěné zábradlí. Hráz se vyrovnala do jedné úrovně a osadila závorami.

To, jak se tato částečná rekonstrukce Horního rybníka povedla, se můžete přesvědčit sami, když si sem k Podbořánkám uděláte výlet.

Poznámky:

O pozemky a Horný rybník pečuje Agentura ochrany a přírody ČR. Rekonstrukce byla financována z programu Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP, podprogram 115V033 „Pořízení a obnova staveb v majetku MŽP“ - 115V03300B037 „Vodní díla AOPK ČR v ZCHÚ“ od října 2021 do února 2022. Cena za realizaci stavby byla 3 117 097,11 Kč včetně DPH.

Horní rybník u Podbořánek.