Odebírat RSS

null Výzva TA ČR - program Prostředí pro život

AOPK ČR, ústředí

Výzva TA ČR - program Prostředí pro život

8. 7. 2022

Zájemce o spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR prosíme, aby nám své podklady dodali do 31. 8. 2022.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. 6. šestou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Více informací o programu

Pokud chcete, aby Agentura ochrany přírody a krajiny ČR oficiálně potvrdila zájem o výstupy/výsledky vašeho projektu, pošlete žádost spolu s návrhem potvrzení zájmu o výstupy projektu na e-mailovou adresu podpora.vyzkumu@nature.cz, a to nejpozději do 31. srpna 2022. Po tomto datu nemůžeme garantovat její vyřízení do konce soutěžní lhůty. 

Doporučení:

  • Před zasláním žádosti projednejte uplatnění výstupů/výsledků projektu s pracovníky příslušného odboru AOPK ČR. Kontatky najdete zde .
  • Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte e-mail vždy pro každý návrh projektu zvlášť a do předmětu zprávy uveďte kód a název návrhu projektu.
  • U výsledku druhu „NmetS“ je nezbytné zaslat společně s návrhem potvrzení i standardizovaný formulář TA ČR pro druh výsledku "NmetS".

Příloha:

Potvrzení zájmu o výstupy projektu 

Foto: Václav Hlaváč

Krajina Žďárských vrchů.