Odebírat RSS

null Z vrcholu Králického Sněžníku zmizí zbytky Liechtensteinovy chat

AOPK ČR, ústředí

Z vrcholu Králického Sněžníku zmizí zbytky Liechtensteinovy chat

9. 6. 2021

Více než čtyři sta tun stavebního odpadu leží v národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, necelých 500 metrů od stejnojmenného vrcholu.

Liechtensteinova chata byla zdemolována v roce 1971, odpad byl ale tehdy ponechán na místě. Jeho odvoz a likvidace budou hrazeny z Operačního programu Životní prostředí. Práce byly zahájeny v tomto týdnu, dokončeny by měly být koncem října.

„Do národní přírodní rezervace skládka stavebního odpadu nepatří. Před zahájením prací jsme ze staveniště přesadili vzácné druhy rostlin, například jestřábník sněžnický. Ten je místním endemitem a nikde jinde na světě neroste. Po původní chatě tu zůstane jako připomínka jen nízká zídka, která bude sloužit návštěvníkům jako odpočinkové místo,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Na místě se odhadem nachází celkem asi 414 tun stavebních materiálů -  beton, cihly, sklo, železo, ocel a směsné komunální odpady, nemalý podíl tvoří i nebezpečné materiály obsahující azbest, především azbestocementová střešní krytina. Kvůli citlivosti zdejší přírody a velmi špatné dostupnosti území byl pro transport demoličního materiálu k nejbližšímu odvoznímu místu zvolen vrtulník. Vybourané a vytříděné materiály pak budou přeloženy na nákladní automobily a odvezeny k likvidaci.

„Paradoxem je, že zatímco se na české straně snažíme z jednoho úbočí Králického Sněžníku ekologickou zátěž odstranit, na polské části vrcholu možná právě další taková vyrůstá,“ uzavírá Petr Šaj.

Liechtensteinova chata  byla vybudována v letech 1906–1912 a sloužila pro turistickou veřejnost jako ubytovací a stravovací zázemí. V 60. letech minulého století začala v důsledku špatné údržby postupně chátrat.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, celkové náklady činí necelých 11 milionů Kč.

Králický Sněžník, zbořeniště