Odebírat RSS

null Vrápenec velký v Českém krasu

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Vrápenec velký v Českém krasu

14. 2. 2024

Zimní sčítání letounů v Českém krasu má svou raritu. I když je to pouze jeden vrápenec velký, přeci se o něm mluví víc než o dalších 3338 spočítaných letounech.

Každoroční sčítání netopýrů na přelomu ledna a února v CHKO Český kras je už za námi. Celkem 81 podzemních prostor, především jeskyní a štol prošli lidé s baterkami, kteří se nekoukali pod nohy, kam šlapou, ale zkoumali každou skalní škvíru, jestli tam nespí nějaký netopýr nebo vrápenec. V těchto 81 prostorách bylo napočítáno 3338 jedinců 14-ti druhů netopýrů.

Jako vždy největší podíl zimujících letounů činil netopýr velký (Myotis myotis), který byl zastoupen 65,04%, druhým byl vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) s 20,37%. Zbylých 12,59% tvořilo 12 druhů letounů. Některé druhy byly zastoupeny pouze jednotlivci. Nemusí to vždy znamenat, že druhy málo zastoupené jsou tak málo početné. Ne všechny druhy dávají při zimování přednost podzemní prostory. Navíc ve dnech, kdy se venkovní teplota vyšplhá víc nad nulu, netopýři často opouští svá zimoviště.

A rarita nakonec. Tou byl jeden jedinec vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum) v Koněpruských jeskyních. V Českém krasu byl nalezen už podruhé, ovšem poprvé to bylo v roce 1962, tedy před 62 lety. Mentoři naší chiropterologie (profesoři Hanák, Figala a Gaisler) měli to štěstí ve štole Malá Amerika poblíž stejnojmenného lomu, 15 km od letošního nálezu.

Vrápenec velký s měřítkem.

Vrápenec velký s měřítkem.

Porovnání velikosti vrápence malého (vpravo) a vrápence velkého (vlevo).

Porovnání velikosti vrápence malého (vpravo) a vrápence velkého (vlevo).