Odebírat RSS

null Zástupci EU na Tetíně

Zástupci EU na Tetíně

Od 1. července 2022 se Česká republika na půl roku ujala předsednictví v Radě EU. V této souvislosti Ministerstvo životního prostředí pořádá řadu akcí v zahraničí i v České republice. Mimo různých jednání se otevírá možnost ukázat zástupcům všech zemí Evropské unie i krásy české přírody.

Jednání atašé pro životní prostředí stálých zastoupení zemí EU v Bruselu proběhlo ve dnech 18. – 19. července 2022. Součástí jednání byla i exkurze do CHKO Český kras dne 18. 7. odpoledne. První zastávka byla Evropsky významná lokalita (EVL) Zlatý kůň, kde se attaché pokochali krásou Koněpruských jeskyní, rozestavěným Domem přírody Českého krasu (financovaný prostřednictvím Státního fondu životního prostředí za finanční podpory EU), stepními a skalními stanovišti a výhledem do Velkolomu Čertovy schody (VLČS).

Druhá zastávka byla na nedalekém Tetíně, v těsné blízkosti přírodní rezervace Tetínské skály, která je součástí EVL Karlštejn-Koda. Zde měli na výběr prohlídku po přírodních zajímavostech, kulturních pamětihodnostech a návštěvou biofarmy Velkostatku Tetín.

Na závěr návštěvníky čekalo občerstvení z místních surovin, opékání buřtů a romantická vyhlídka na Berounku při západu slunce.

Poděkování patří mnoha pomocníkům z Tetína, především organizačnímu zápalu Lenky Viezánové, starostovi Tetína M. Hrdličkovi za umožnění akci na Tetíně uspořádat a za poutavé uvítání, M. Durasovi za poskytnutí podpory akce a provedení po své biofarmě, M. Hejnovi z VLČS za poskytnutý vhled do problematiky těžby a rekultivace ve Velkolomu a v neposlední řadě kolegům ze Správy CHKO Český kras, kteří buď prováděli přírodní části exkurzí, nebo se starali o pitný režim návštěvníků.

Uvítání na Zlatém Koni.
Entomologická vsuvka.
Výhled do Velkolomu Čertovy schody.
Uvítání na Tetíně.
Účastníci akce.
Neformální nálada.
Neformální nálada.
Píseń na rozloučenou.